BÁDIE TYPU BS

Bádie má obdélníkový tvar. Ve spodní části je umístěna podélná štěrbinová výpusť. Výpustný ventil je tvořen dvěma spřaženými podélnými výpustnými křídly, která umožňují velmi rychlé otevření nebo uzavření výpustného ventilu. Výpustný ventil je otevírán ovládacím kolem přes řetězový převod a pákový systém. Bádie se alternativně vybavuje elektrickým vibrátorem poháněným proudem 3x400V. Bádii lze alternativně dodat i s elektrickým ovládáním. Bádii lze vybavit dálkovým ovládáním s dosahem do 50 metrů.

Bádie se zvedá jeřábem za oka umístěná na jejím horním okraji. Je uzpůsobena k odkládání na rovnou podlahu.

Bádie se dodává v objemech 1000, 1500 a 2000 litrů pracovního objemu. Hmotnost od 220 kg do 500 kg. Rozměry výpustného ventilu, tedy délka a šířka, se volí dle požadavku zákazníka, podle druhu dopravovaného betonu.

TECHNICKÉ LISTY

 Bádie na beton typu BS, štěrbinová